05.04 22:15
Einzel Liga A+B 2017-18

Ranglist Mannschaft

Ranking Qualification - Group A
Pos. Name Pts Punkte Pkt B Scra. Dschn.
1. 01-Tanya Cuva 22,0 12,0 10,0 1269 211,50
2. 08-Caré Cosimo 19,0 10,0 9,0 1227 204,50
3. 07-Häusler Kevin 18,0 10,0 8,0 1187 197,83
4. 02-Ancarani Dario 18,0 12,0 6,0 1180 196,67
5. 05-Suter Daniel 16,0 14,0 2,0 1110 185,00
6. 10-Thamberger Roland 13,0 6,0 7,0 1181 196,83
7. 06-Stringaro Jean-Paul 9,0 4,0 5,0 1149 191,50
8. 03-Branezac Damir 9,0 6,0 3,0 1117 186,17
9. 04-Ancarani Sandro 8,0 4,0 4,0 1140 190,00
10. 09-Simek Thomson 3,0 2,0 1,0 1030 171,67
Die rangliste wird sortiert nach total points a+b dann insgesamt ereignis scratch.

Ranking Qualification - Group B
Pos. Name Pts Punkte Pkt B Scra. Dschn.
1. 16-Caré Michel 24,0 16,0 8,0 1116 186,00
2. 11-Ramsak Gregor 23,0 13,0 10,0 1179 196,50
3. 13-Wirz Svend 19,0 10,0 9,0 1118 186,33
4. 20-Gerla Mika 17,0 10,0 7,0 1069 178,17
5. 15-Häusler Peter 15,0 9,0 6,0 1064 177,33
6. 19-Scholz Andreas 12,0 7,0 5,0 1058 176,33
7. 18-Leutwiler Sabine 9,0 6,0 3,0 1052 175,33
8. 17-Tschudin Tamara 8,0 6,0 2,0 1037 172,83
9. 14-Bain Edwin 7,0 3,0 4,0 1057 176,17
Die rangliste wird sortiert nach total points a+b dann insgesamt ereignis scratch.

Beste Spiele und Serien Mannschaften

Die beste Spiele handicap
Pos. Name Datum +Ergebnis H
1. 01-Tanya Cuva 05.04 243
2. 07-Häusler Kevin 05.04 241
3. 16-Caré Michel 05.04 237
4 04-Ancarani Sandro 05.04 225
4 08-Caré Cosimo 05.04 225
6. 02-Ancarani Dario 05.04 224
7 03-Branezac Damir 05.04 223
7 20-Gerla Mika 05.04 223
9. 13-Wirz Svend 05.04 217
10 18-Leutwiler Sabine 05.04 215
10 15-Häusler Peter 05.04 215
12. 17-Tschudin Tamara 05.04 214
13. 11-Ramsak Gregor 05.04 213
14. 10-Thamberger Roland 05.04 211
15. 06-Stringaro Jean-Paul 05.04 209
Die rangliste wird sortiert nach beste spiel hdk/bonusspiel.

Die beste Serien handicap
Pos. Name Datum +Série H
1. 01-Tanya Cuva 05.04 479
2. 07-Häusler Kevin 05.04 473
3. 02-Ancarani Dario 05.04 432
4 04-Ancarani Sandro 05.04 426
4 03-Branezac Damir 05.04 426
6 08-Caré Cosimo 05.04 420
6 11-Ramsak Gregor 05.04 420
8. 06-Stringaro Jean-Paul 05.04 414
9. 15-Häusler Peter 05.04 404
10. 10-Thamberger Roland 05.04 403
11. 13-Wirz Svend 05.04 401
12. 16-Caré Michel 05.04 397
13. 05-Suter Daniel 05.04 395
14. 20-Gerla Mika 05.04 389
15. 14-Bain Edwin 05.04 386
Die rangliste wird sortiert nach meilleure série par piste handicap ( ou bonus ).

Einzelnen Rankings

Ranglist Hauptrunden
Pos. Name S1 S2 S3 S4 S5 S6 Total Scra.
1. Cuva Tanya 208 183 186 213 236 243 1269 1269
2. Caré Cosimo 220 190 182 215 225 195 1227 1227
3. Häusler Kevin 161 198 196 159 241 232 1187 1187
4. Thamberger Roland 200 203 174 201 211 192 1181 1181
5. Ancarani Dario 206 177 181 184 224 208 1180 1180
6. Ramsak Gregor 207 213 181 185 191 202 1179 1179
7. Stringaro Jean-Paul 172 159 201 203 209 205 1149 1149
8. Ancarani Sandro 164 194 225 201 199 157 1140 1140
9. Wirz Svend 191 163 184 179 217 184 1118 1118
10. Branezac Damir 193 195 203 223 142 161 1117 1117
11. Caré Michel 237 160 218 154 168 179 1116 1116
12. Suter Daniel 204 191 189 204 151 171 1110 1110
13. Gerla Mika 223 166 137 185 178 180 1069 1069
14. Häusler Peter 215 189 145 164 171 180 1064 1064
15. Scholz Andreas 182 203 145 170 170 188 1058 1058
16. Bain Edwin 158 179 181 153 182 204 1057 1057
17. Leutwiler Sabine 215 169 164 185 160 159 1052 1052
18. Tschudin Tamara 172 208 153 214 158 132 1037 1037
19. Simek Thomson 190 173 173 173 156 165 1030 1030
Die rangliste wird sortiert nach total quilles abattues+bonifications dann letztes spiel scratch dann ltzt. sp.-1.

Beste Einzelen Spiele und Serien

Die beste Spiele scratch
Pos. Name Datum +Ergebnis
1. Cuva Tanya 05.04 243
2. Häusler Kevin 05.04 241
3. Caré Michel 05.04 237
4 Ancarani Sandro 05.04 225
4 Caré Cosimo 05.04 225
Die rangliste wird sortiert nach beste spiel scratch.

Die beste Serien scratch
Pos. Name Datum +Série
1. Cuva Tanya 05.04 479
2. Häusler Kevin 05.04 473
3. Ancarani Dario 05.04 432
4 Ancarani Sandro 05.04 426
4 Branezac Damir 05.04 426
Die rangliste wird sortiert nach meilleure série par piste.

Bahn 1 / 1 Thamberger Roland
Piste 1 1 8 8 5 5
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
1 Thamberger Roland 200 203 174 201 211 192 1181
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 200 203 174 201 211 192 1181
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 2 2 6
Points total quilles abattues+hdp (B) 7
Total Punkte 2 2 2 13

Bahn 2 / 1 Stringaro Jean-Paul
Piste 2 2 5 5 8 8
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
1 Stringaro Jean-Paul 172 159 201 203 209 205 1149
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 172 159 201 203 209 205 1149
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 2 4
Points total quilles abattues+hdp (B) 5
Total Punkte 2 2 9

Bahn 1 / 2 Häusler Kevin
Piste 1 1 8 8 5 5
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
2 Häusler Kevin 161 198 196 159 241 232 1187
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 161 198 196 159 241 232 1187
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 2 2 10
Points total quilles abattues+hdp (B) 8
Total Punkte 2 2 2 18

Bahn 2 / 2 Ancarani Dario
Piste 2 2 5 5 8 8
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
2 Ancarani Dario 206 177 181 184 224 208 1180
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 206 177 181 184 224 208 1180
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 2 2 2 12
Points total quilles abattues+hdp (B) 6
Total Punkte 2 2 2 2 18

Bahn 3 / 1 Caré Cosimo
Piste 3 3 10 10 7 7
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
1 Caré Cosimo 220 190 182 215 225 195 1227
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 220 190 182 215 225 195 1227
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 2 2 10
Points total quilles abattues+hdp (B) 9
Total Punkte 2 2 2 19

Bahn 4 / 1 Ancarani Sandro
Piste 4 4 7 7 10 10
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
1 Ancarani Sandro 164 194 225 201 199 157 1140
2 Jörg Marc
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 164 194 225 201 199 157 1140
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 2 4
Points total quilles abattues+hdp (B) 4
Total Punkte 2 2 8

Bahn 3 / 2 Branezac Damir
Piste 3 3 10 10 7 7
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
2 Branezac Damir 193 195 203 223 142 161 1117
2 Kwan Harn Chieh
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 193 195 203 223 142 161 1117
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 2 2 6
Points total quilles abattues+hdp (B) 3
Total Punkte 2 2 2 9

Bahn 4 / 2 Tanya Cuva
Piste 4 4 7 7 10 10
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
2 Cuva Tanya 208 183 186 213 236 243 1269
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 208 183 186 213 236 243 1269
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 2 2 2 12
Points total quilles abattues+hdp (B) 10
Total Punkte 2 2 2 2 22

Bahn 5 / 1 Suter Daniel
Piste 5 5 2 2 9 9
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
1 Suter Daniel 204 191 189 204 151 171 1110
2 Ghilardi Battista
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 204 191 189 204 151 171 1110
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 2 2 2 2 14
Points total quilles abattues+hdp (B) 2
Total Punkte 2 2 2 2 2 16

Bahn 6 / 1 Gerla Mika
Piste 6 6 9 9 2 2
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
1 Gerla Mika 223 166 137 185 178 180 1069
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 223 166 137 185 178 180 1069
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 2 2 10
Points total quilles abattues+hdp (B) 7
Total Punkte 2 2 2 17

Bahn 5 / 2 Simek Thomson
Piste 5 5 2 2 9 9
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
2 Simek Thomson 190 173 173 173 156 165 1030
2 Haasper Kevin
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 190 173 173 173 156 165 1030
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 2
Points total quilles abattues+hdp (B) 1
Total Punkte 2 3

Bahn 6 / 2 Tschudin Tamara
Piste 6 6 9 9 2 2
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
2 Tschudin Tamara 172 208 153 214 158 132 1037
2 Ancarani Mario
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 172 208 153 214 158 132 1037
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 2 2 6
Points total quilles abattues+hdp (B) 2
Total Punkte 2 2 2 8

Bahn 7 / 1 Caré Michel
Piste 7 7 4 4 1 1
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
1 Caré Michel 237 160 218 154 168 179 1116
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 237 160 218 154 168 179 1116
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 2 2 2 2 2 16
Points total quilles abattues+hdp (B) 8
Total Punkte 2 2 2 2 2 2 24

Bahn 8 / 1 Leutwiler Sabine
Piste 8 8 1 1 4 4
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
1 Leutwiler Sabine 215 169 164 185 160 159 1052
2 Hürlimann Martin
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 215 169 164 185 160 159 1052
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 2 2 6
Points total quilles abattues+hdp (B) 3
Total Punkte 2 2 2 9

Bahn 7 / 2 BLIND
Bahn 8 / 2 Wirz Svend
Piste 8 8 1 1 4 4
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
2 Wirz Svend 191 163 184 179 217 184 1118
2 Ancarani Mario
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 191 163 184 179 217 184 1118
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 2 2 10
Points total quilles abattues+hdp (B) 9
Total Punkte 2 2 2 19

Bahn 9 / 1 Bain Edwin
Piste 9 9 6 6 3 3
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
1 Bain Edwin 158 179 181 153 182 204 1057
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 158 179 181 153 182 204 1057
Points total quilles abattues+hdp (A) 1 2 3
Points total quilles abattues+hdp (B) 4
Total Punkte 1 2 7

Bahn 10 / 1 Häusler Peter
Piste 10 10 3 3 6 6
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
1 Häusler Peter 215 189 145 164 171 180 1064
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 215 189 145 164 171 180 1064
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 1 2 9
Points total quilles abattues+hdp (B) 6
Total Punkte 2 1 2 15

Bahn 9 / 2 Ramsak Gregor
Piste 9 9 6 6 3 3
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
2 Ramsak Gregor 207 213 181 185 191 202 1179
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 207 213 181 185 191 202 1179
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 2 1 2 2 13
Points total quilles abattues+hdp (B) 10
Total Punkte 2 2 1 2 2 23

Bahn 10 / 2 Scholz Andreas
Piste 10 10 3 3 6 6
Pos. Name 1 2 3 4 5 6 Gesamt
2 Scholz Andreas 182 203 145 170 170 188 1058
Ergebnis (se) blind [ 183 ]
Gesamt 182 203 145 170 170 188 1058
Points total quilles abattues+hdp (A) 2 1 2 2 7
Points total quilles abattues+hdp (B) 5
Total Punkte 2 1 2 2 12