Ranglist Serien
Doppelliga2015

Letzter Datum / Zeit des Spiels 26.11 19:00 Prochaine date de jeu Terminée
Semaines déjà jouées 24 Semaines à jouer Aucune
Hommes présents 49 Femmes présentes 17
Schnitt scratch 182.72

Ranglist Mannschaft

Ranking group a
Pos. Name Pts Punkte Pkt B Pts Gesamt Hdp/Bns Scra. Dschn. Spiel
1. 02-Cuva T. Schütz H. 292.0 90.0 101.0 101.0 31996 1338 30658 212.90 144
1 Cuva Tanya 0.0 0.0 0.0 0.0 15162 462 14700 222.73 66
1 Schütz Hans 0.0 0.0 0.0 0.0 14456 660 13796 209.03 66
1 Ramsak Gregor 0.0 0.0 0.0 0.0 2378 216 2162 180.17 12
2. 01-Manico B. Branezac D. 256.0 73.0 97.0 86.0 31190 1278 29912 207.72 144
1 Bergès Mathieu 0.0 0.0 0.0 0.0 2610 24 2586 215.50 12
1 Branezac Damir 0.0 0.0 0.0 0.0 14473 396 14077 213.29 66
1 Manico Bigi 0.0 0.0 0.0 0.0 14107 858 13249 200.74 66
3. 16-Jörg M. Stringaro Jp. 242.0 72.0 82.0 88.0 30859 1932 28927 200.88 144
1 Stringaro Jean-Paul 0.0 0.0 0.0 0.0 15552 864 14688 204.00 72
1 Ancarani Mario 0.0 0.0 0.0 0.0 2577 168 2409 200.75 12
1 Jörg Marc 0.0 0.0 0.0 0.0 12730 900 11830 197.17 60
4. 15-Leutwiler S. Thamberger R. 228.0 85.0 66.0 77.0 30688 2154 28534 198.15 144
1 Thamberger Roland 0.0 0.0 0.0 0.0 15631 864 14767 205.10 72
1 Haasper Kevin 0.0 0.0 0.0 0.0 5116 312 4804 200.17 24
1 Leutwiler Sabine 0.0 0.0 0.0 0.0 12577 1200 11377 189.62 60
1 Rohner Willy 0.0 0.0 0.0 0.0 2370 132 2238 186.50 12
5. 03-Scholz R. Kwan Hc. 209.0 75.0 64.0 70.0 30511 1386 29125 202.26 144
1 Kwan Harn Chieh 0.0 0.0 0.0 0.0 11516 54 11462 212.26 54
1 Haasper Kevin 0.0 0.0 0.0 0.0 5116 312 4804 200.17 24
1 Greub Thomas 0.0 0.0 0.0 0.0 1237 42 1195 199.17 6
1 Scholz Ramon 0.0 0.0 0.0 0.0 13987 1056 12931 195.92 66
6. 13-Ancarani S. Ancarani D. 194.0 68.0 63.0 63.0 30084 744 29340 203.75 144
1 Bösiger Andreas 0.0 0.0 0.0 0.0 2717 60 2657 221.42 12
1 Ancarani Sandro 0.0 0.0 0.0 0.0 13634 66 13568 205.58 66
1 Ancarani Dario 0.0 0.0 0.0 0.0 15111 648 14463 200.88 72
7. 14-Steiger D. Graf S. 155.0 57.0 49.0 49.0 29608 1992 27616 191.78 144
1 Steiger Daniel 0.0 0.0 0.0 0.0 11307 702 10605 196.39 54
1 Graf Sascha 0.0 0.0 0.0 0.0 14930 864 14066 195.36 72
1 Malenky Mike 0.0 0.0 0.0 0.0 4784 504 4280 178.33 24
1 Ngo Lai 0.0 0.0 0.0 0.0 2157 300 1857 154.75 12
8. 18-Häusler K. Häusler P. 143.0 55.0 40.0 48.0 29326 2448 26878 186.65 144
1 Bösiger Andreas 0.0 0.0 0.0 0.0 2717 60 2657 221.42 12
1 Flammer Tizian 0.0 0.0 0.0 0.0 6332 600 5732 191.07 30
1 Häusler Kevin 0.0 0.0 0.0 0.0 11134 864 10270 190.19 54
1 Sturzenegger Phillip 0.0 0.0 0.0 0.0 2347 168 2179 181.58 12
1 Häusler Peter 0.0 0.0 0.0 0.0 10598 1026 9572 177.26 54
9. 19-Perez S. Aliten B. 143.0 46.0 52.0 45.0 29327 2520 26807 186.16 144
1 Aliten Bartolome 0.0 0.0 0.0 0.0 15187 1224 13963 193.93 72
1 Perez Sonny 0.0 0.0 0.0 0.0 14140 1296 12844 178.39 72
10. 17-Wirth A. Kalt A. 121.0 40.0 47.0 34.0 29084 3852 25232 175.22 144
1 Flammer Tizian 0.0 0.0 0.0 0.0 6332 600 5732 191.07 30
1 Kalt Angela 0.0 0.0 0.0 0.0 12211 1740 10471 174.52 60
1 Wirth Angela 0.0 0.0 0.0 0.0 14410 1872 12538 174.14 72
Die rangliste wird sortiert nach total points gagnés (a+b+c).

Ranking group b
Pos. Name Pts Punkte Pkt B Pts Gesamt Hdp/Bns Scra. Dschn. Spiel
1. 05-De Bortoli U. Simek T. 322.0 100.0 110.0 112.0 29822 2808 27014 187.60 144
1 Simek Thomson 0.0 0.0 0.0 0.0 13692 924 12768 193.45 66
1 Leutwiler Sabine 0.0 0.0 0.0 0.0 12577 1200 11377 189.62 60
1 De Bortoli Umberto 0.0 0.0 0.0 0.0 13746 1584 12162 184.27 66
1 Schütz Jenny 0.0 0.0 0.0 0.0 1149 180 969 161.50 6
2. 07-Scholz A. Cindric B. 291.0 96.0 95.0 100.0 29366 3672 25694 178.43 144
1 Cindric Branka 0.0 0.0 0.0 0.0 14663 1800 12863 178.65 72
1 Scholz Andreas 0.0 0.0 0.0 0.0 14703 1872 12831 178.21 72
3. 08-Gysin I. Kuster M. 290.0 96.0 91.0 103.0 29214 5034 24180 167.92 144
1 Kratz Werner 0.0 0.0 0.0 0.0 1198 156 1042 173.67 6
1 Kuster Marlies 0.0 0.0 0.0 0.0 14729 2304 12425 172.57 72
1 Gysin Irene 0.0 0.0 0.0 0.0 13287 2574 10713 162.32 66
4. 21-Perlmutter D. Alcantara M. 270.0 89.0 91.0 90.0 29071 5040 24031 166.88 144
1 Perlmutter Dora 0.0 0.0 0.0 0.0 14650 2448 12202 169.47 72
1 Alcantara Myrna 0.0 0.0 0.0 0.0 14421 2592 11829 164.29 72
5. 09-Kummer R. Stutz D. 262.0 82.0 92.0 88.0 28997 3672 25325 175.87 144
1 Stutz Denis 0.0 0.0 0.0 0.0 14776 2088 12688 176.22 72
1 Kummer Reto 0.0 0.0 0.0 0.0 14221 1584 12637 175.51 72
6. 20-Ghilardi T. Schmid L. 231.0 84.0 71.0 76.0 28673 4304 24369 169.23 144
1 Ghilardi Battista 0.0 0.0 0.0 0.0 4660 360 4300 179.17 24
1 Ghilardi Tamara 0.0 0.0 0.0 0.0 11615 1856 9759 168.26 58
1 Schmid Linda 0.0 0.0 0.0 0.0 13249 2178 11071 167.74 66
7. 12-Gabriel R. Gabriel D. 215.0 67.0 81.0 67.0 28419 5112 23307 161.85 144
1 Gabriel Dieter 0.0 0.0 0.0 0.0 14311 2232 12079 167.76 72
1 Gabriel Rosmarie 0.0 0.0 0.0 0.0 14108 2880 11228 155.94 72
8. 06-Hunziker R. Fernandes K. 211.0 64.0 77.0 70.0 28651 2760 25891 179.80 144
1 Gubler Mike 0.0 0.0 0.0 0.0 3733 360 3373 187.39 18
1 Fernandes Kevin 0.0 0.0 0.0 0.0 12091 1080 11011 183.52 60
1 Hunziker Ralph 0.0 0.0 0.0 0.0 12827 1320 11507 174.35 66
9. 11-Wirth J. Gerla H. 203.0 71.0 69.0 63.0 28516 4242 24274 168.57 144
1 Wirth Juluis 0.0 0.0 0.0 0.0 7155 828 6327 175.75 36
1 Gerla Hans 0.0 0.0 0.0 0.0 14290 2088 12202 169.47 72
1 Gerla Annina 0.0 0.0 0.0 0.0 2409 444 1965 163.75 12
1 Gerla Mika 0.0 0.0 0.0 0.0 1178 216 962 160.33 6
1 Ghiotto Diego 0.0 0.0 0.0 0.0 3484 666 2818 156.56 18
10. 04-Jeker F. Glatzel C. 200.0 89.0 43.0 68.0 28176 2946 25230 175.21 144
1 Malenky Mike 0.0 0.0 0.0 0.0 4784 504 4280 178.33 24
1 Glatzel Carsten 0.0 0.0 0.0 0.0 9231 720 8511 177.31 48
1 Jeker Fritz 0.0 0.0 0.0 0.0 14259 1656 12603 175.04 72
1 Hediger Bruno 0.0 0.0 0.0 0.0 1116 192 924 154.00 6
11. 10-Bain A. Bain E. 182.0 49.0 75.0 58.0 28161 4218 23943 166.27 144
1 Bain Edwin 0.0 0.0 0.0 0.0 8689 798 7891 187.88 42
1 Ghilardi Battista 0.0 0.0 0.0 0.0 4660 360 4300 179.17 24
1 Oderbolz Ralph 0.0 0.0 0.0 0.0 5881 690 5191 173.03 30
1 Bain Anita 0.0 0.0 0.0 0.0 12400 2640 9760 147.88 66
12. 22-Tschirky R. Högger A. 140.0 56.0 43.0 41.0 27775 5238 22537 156.51 144
1 Högger Angela 0.0 0.0 0.0 0.0 11991 2340 9651 160.85 60
1 Giger Martin 0.0 0.0 0.0 0.0 2306 390 1916 159.67 12
1 Meschini Pascal 0.0 0.0 0.0 0.0 1153 198 955 159.17 6
1 Tschirky René 0.0 0.0 0.0 0.0 12325 2310 10015 151.74 66
Die rangliste wird sortiert nach total points gagnés (a+b+c).

Récapitulatif des points - tag donnerstag, 26. november 2015

Bahn 1 Leutwiler S. Thamberger R. 0 0 0 0 0 0 9 Bahn 2 Perez S. Aliten B. 0 0 0 0 0 0 1
Bahn 3 Scholz R. Kwan Hc. 0 0 0 0 0 0 8 Bahn 4 Manico B. Branezac D. 0 0 0 0 0 0 4
Bahn 5 Häusler K. Häusler P. 0 0 0 0 0 0 7 Bahn 6 Steiger D. Graf S. 0 0 0 0 0 0 5
Bahn 7 Ancarani S. Ancarani D. 0 0 0 0 0 0 6 Bahn 8 Cuva T. Schütz H. 0 0 0 0 0 0 10
Bahn 9 Jörg M. Stringaro Jp. 0 0 0 0 0 0 2 Bahn 10 Wirth A. Kalt A. 0 0 0 0 0 0 3

Récapitulatif des points b - tag donnerstag, 26. november 2015

Bahn 1 Leutwiler S. Thamberger R. 0 0 0 0 0 0 9 Bahn 2 Perez S. Aliten B. 0 0 0 0 0 0 3
Bahn 3 Scholz R. Kwan Hc. 0 0 0 0 0 0 1 Bahn 4 Manico B. Branezac D. 0 0 0 0 0 0 7
Bahn 5 Häusler K. Häusler P. 0 0 0 0 0 0 2 Bahn 6 Steiger D. Graf S. 0 0 0 0 0 0 4
Bahn 7 Ancarani S. Ancarani D. 0 0 0 0 0 0 5 Bahn 8 Cuva T. Schütz H. 0 0 0 0 0 0 10
Bahn 9 Jörg M. Stringaro Jp. 0 0 0 0 0 0 8 Bahn 10 Wirth A. Kalt A. 0 0 0 0 0 0 7

Récapitulatif des points c - tag donnerstag, 26. november 2015

Bahn 1 Leutwiler S. Thamberger R. 0 0 0 0 0 0 9 Bahn 2 Perez S. Aliten B. 0 0 0 0 0 0 1
Bahn 3 Scholz R. Kwan Hc. 0 0 0 0 0 0 6 Bahn 4 Manico B. Branezac D. 0 0 0 0 0 0 7
Bahn 5 Häusler K. Häusler P. 0 0 0 0 0 0 3 Bahn 6 Steiger D. Graf S. 0 0 0 0 0 0 2
Bahn 7 Ancarani S. Ancarani D. 0 0 0 0 0 0 4 Bahn 8 Cuva T. Schütz H. 0 0 0 0 0 0 10
Bahn 9 Jörg M. Stringaro Jp. 0 0 0 0 0 0 8 Bahn 10 Wirth A. Kalt A. 0 0 0 0 0 0 5

Statistiques comparatives

Match Dschn. Dschn. H +Ergebnis +Ergebnis H -Ergebnis -Serie +Serie +Serie H #> #> H #> F
Doppelliga2015 182.72 204.41 299 312 101 735 1500 1542 849 681 168
24 Donnerstag, 26. November 2015 195.83 209.18 276 283 129 1015 1471 1513 53 40 13
23 Montag, 23. November 2015 171.24 199.32 234 258 118 889 1212 1368 17 15 2

Classement général individuels

Ranglist Doppelliga2015
Pos. Name Mannschaft des Spielers Spiel Dschn. Scra. Hdp
1. Cuva Tanya Cuva T. Schütz H. 66 222.73 14700 7
2. Bösiger Andreas Häusler K. Häusler P. 12 221.42 2657 5
3. Bergès Mathieu Manico B. Branezac D. 12 215.50 2586 2
4. Branezac Damir Manico B. Branezac D. 66 213.29 14077 6
5. Kwan Harn Chieh Scholz R. Kwan Hc. 54 212.26 11462 1
6. Schütz Hans Cuva T. Schütz H. 66 209.03 13796 10
7. Ancarani Sandro Ancarani S. Ancarani D. 66 205.58 13568 1
8. Thamberger Roland Leutwiler S. Thamberger R. 72 205.10 14767 12
9. Stringaro Jean-Paul Jörg M. Stringaro Jp. 72 204.00 14688 12
10. Ancarani Dario Ancarani S. Ancarani D. 72 200.88 14463 9
11. Ancarani Mario Jörg M. Stringaro Jp. 12 200.75 2409 14
12. Manico Bigi Manico B. Branezac D. 66 200.74 13249 13
13. Haasper Kevin Leutwiler S. Thamberger R. 24 200.17 4804 13
14. Greub Thomas Scholz R. Kwan Hc. 6 199.17 1195 7
15. Jörg Marc Jörg M. Stringaro Jp. 60 197.17 11830 15
16. Steiger Daniel Steiger D. Graf S. 54 196.39 10605 13
17. Scholz Ramon Scholz R. Kwan Hc. 66 195.92 12931 16
18. Graf Sascha Steiger D. Graf S. 72 195.36 14066 12
19. Aliten Bartolome Perez S. Aliten B. 72 193.93 13963 17
20. Simek Thomson De Bortoli U. Simek T. 66 193.45 12768 14
21. Flammer Tizian Häusler K. Häusler P. 30 191.07 5732 20
22. Häusler Kevin Häusler K. Häusler P. 54 190.19 10270 16
23. Leutwiler Sabine Leutwiler S. Thamberger R. 60 189.62 11377 20
24. Bain Edwin Bain A. Bain E. 42 187.88 7891 19
25. Gubler Mike Hunziker R. Fernandes K. 18 187.39 3373 20
26. Rohner Willy Leutwiler S. Thamberger R. 12 186.50 2238 11
27. De Bortoli Umberto De Bortoli U. Simek T. 66 184.27 12162 24
28. Fernandes Kevin Hunziker R. Fernandes K. 60 183.52 11011 18
29. Sturzenegger Phillip Häusler K. Häusler P. 12 181.58 2179 14
30. Ramsak Gregor Cuva T. Schütz H. 12 180.17 2162 18
31. Ghilardi Battista Ghilardi T. Schmid L. 24 179.17 4300 15
32. Cindric Branka Scholz A. Cindric B. 72 178.65 12863 25
33. Perez Sonny Perez S. Aliten B. 72 178.39 12844 18
34. Malenky Mike Jeker F. Glatzel C. 24 178.33 4280 21
35. Scholz Andreas Scholz A. Cindric B. 72 178.21 12831 26
36. Glatzel Carsten Jeker F. Glatzel C. 48 177.31 8511 15
37. Häusler Peter Häusler K. Häusler P. 54 177.26 9572 19
38. Stutz Denis Kummer R. Stutz D. 72 176.22 12688 29
39. Wirth Juluis Wirth J. Gerla H. 36 175.75 6327 23
40. Kummer Reto Kummer R. Stutz D. 72 175.51 12637 22
41. Jeker Fritz Jeker F. Glatzel C. 72 175.04 12603 23
42. Kalt Angela Wirth A. Kalt A. 60 174.52 10471 29
43. Hunziker Ralph Hunziker R. Fernandes K. 66 174.35 11507 20
44. Wirth Angela Wirth A. Kalt A. 72 174.14 12538 26
45. Kratz Werner Gysin I. Kuster M. 6 173.67 1042 26
46. Oderbolz Ralph Bain A. Bain E. 30 173.03 5191 23
47. Kuster Marlies Gysin I. Kuster M. 72 172.57 12425 32
48 Gerla Hans Wirth J. Gerla H. 72 169.47 12202 29
48 Perlmutter Dora Perlmutter D. Alcantara M. 72 169.47 12202 34
50. Ghilardi Tamara Ghilardi T. Schmid L. 58 168.26 9759 32
51. Gabriel Dieter Gabriel R. Gabriel D. 72 167.76 12079 31
52. Schmid Linda Ghilardi T. Schmid L. 66 167.74 11071 33
53. Alcantara Myrna Perlmutter D. Alcantara M. 72 164.29 11829 36
54. Gerla Annina Wirth J. Gerla H. 12 163.75 1965 37
55. Gysin Irene Gysin I. Kuster M. 66 162.32 10713 39
56. Schütz Jenny De Bortoli U. Simek T. 6 161.50 969 30
57. Högger Angela Tschirky R. Högger A. 60 160.85 9651 39
58. Gerla Mika Wirth J. Gerla H. 6 160.33 962 36
59. Giger Martin Tschirky R. Högger A. 12 159.67 1916 0
60. Meschini Pascal Tschirky R. Högger A. 6 159.17 955 33
61. Ghiotto Diego Wirth J. Gerla H. 18 156.56 2818 37
62. Gabriel Rosmarie Gabriel R. Gabriel D. 72 155.94 11228 40
63. Ngo Lai Steiger D. Graf S. 12 154.75 1857 25
64. Hediger Bruno Jeker F. Glatzel C. 6 154.00 924 32
65. Tschirky René Tschirky R. Högger A. 66 151.74 10015 35
66. Bain Anita Bain A. Bain E. 66 147.88 9760 40
Die rangliste wird sortiert nach schnitt scratch.