Calendar
Bedrijvenleague 18-19 Poule B

1 Rubber Compounding 2 Verwaal
3 Huitinga Schilder en Timmerwerken 4 T A V
5 BoDoBo 6 Profile car & tyre service

Week 1 2 3 4 5 6 <- Lane
1 13-9 1 2 3 4 5 6
2 11-10 5 4 1 6 2 3
3 8-11 3 1 2 5 6 4
4 13-12 2 6 4 1 3 5
5 10-1 1 5 6 3 4 2
6 14-2 3 2 4 5 1 6
7 14-3 5 6 1 2 3 4
8 11-4 1 4 5 3 6 2
9 9-5 6 3 2 4 5 1